Kontingentstigning

Jævnfør klubbens vedtægter bekendtgøres hermed den på landsmødet af 22/3-17 vedtagne kontingent stigning på kr. 25,- pr. medlem. Stigningen træder således i kraft pr 1/1-18.